ஒட்டகங்களின் பயணம்

Art & Literature

ஒட்டகங்களின் பயணம் – ஒஸ்லோ அரங்காற்றுகை குறித்த ஒரு பதிவு

கேமச்சந்திரன் மார்க்கண்டு புலம்பெயர்ந்து வாழும் இரண்டாம் தலைமுறை எழுத்தாளர்களில் தீவிரமாக இயங்கி வருபவர் ரூபன் சிவராஜா. அரசியல், நாடகம், கலை, கவிதை, மொழிபெயர்ப்பு என பலதளங்களிலும் இயங்கிவரும்

Read More