ஒட்டகங்களின் பயணம் – ஒஸ்லோ அரங்காற்றுகை குறித்த ஒரு பதிவு

கேமச்சந்திரன் மார்க்கண்டு புலம்பெயர்ந்து வாழும் இரண்டாம் தலைமுறை எழுத்தாளர்களில் தீவிரமாக இயங்கி வருபவர் ரூபன் சிவராஜா. அரசியல், நாடகம், கலை, கவிதை, மொழிபெயர்ப்பு என பலதளங்களிலும் இயங்கிவரும் ரூபனின் மூன்று நூல்களின் அறிமுகமும் அவரது

Read more