ஐ.நா. தீர்மான வாக்கெடுப்பில் இந்தியா இலங்கைக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்காது?

மார்ச் மாத முடிவில் ஐ.நா. வில் நடைபெறவிருக்கும் இலங்கை மீதான தீர்மானத்தில் தனது ஆதரவு கிடைக்கும் என்பது முடிந்த முடிவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என இந்திய தரப்பு இலங்கைக்குக் கூறியுள்ளதாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. அர்த்தமுள்ள

Read more