ஐ.தே.க.

Sri Lanka

ருவான் விஜயவர்த்தன ஐ.தே.கட்சியின் பிரதித் தலைவர்.

ரணில் விக்கிரமசிங்க ஜனவரி 2021 வரை தலைமைப்பதவியிலிருப்பார் இன்று நடைபெற்ற கட்சியின் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் நடைபெற்ற இரகசிய வாக்கெடுப்பில், ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பிரதித் தலைவராக, ருவான்

Read More
Sri Lanka

ஐ.தே.க. மாநாடு | இனப்பிரச்சினை பற்றி எதுவும் பேசப்படவில்லை?

அக்டோபர் 4, 2019 ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் வருடாந்த மாநாடு நேற்று சுகததாச மைதான மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. அதில் பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. 2015 இல் தொடங்கப்பட்ட

Read More