ஐலீன் ஆஷ்

Sports

உலகின் அதி கூடிய வயதுடைய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீராங்கனை 110 வயதில் மரணம்

விளையாட்டு உலகின் அதிகூடிய வயதுடைய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஐலீன் ஆஷ் தனது 110 ஆவது வயதில் மரணமானார். 1937 இல் இங்கிலாந்தின் பெண் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்

Read More