ஐரோப்பிய அகதிகள்

Uncategorized

கலே கரையில் தவம் கிடக்கும் அகதிகள் | வெற்றி இல்லையேல் வீண் மரணம்

அக்டோபர் 23, 2019 அன்று இங்கிலாந்தின் எஸெக்ஸ் சிறு நகரில் குளிரூட்டப்பட்ட பாரவூர்தியொன்றினுள் 39 சடலங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அனைவரும் இங்கிலாந்திற்குள் களவாக நுழைய முற்பட்ட வியட்னாமிய அகதிகள்.

Read More