ஐரோப்பா

Uncategorized

பிரித்தானியா: 39 உடல்கள் இழுவைக்கலமொன்றில் (trailer) கண்டுபிடிப்பு!

மத்திய லண்டனிலிருந்து சுமார் 32 கி.மீ. கிழக்கேயுள்ள கிறேய்ஸ் என்னுமிடத்தில் கடந்த புதனன்று (23) பொதி வண்டியொன்றினுள் (trailer) பிணமாகக் காணப்பட்ட 39 பேர்களின் மரணம் தொடர்பாக

Read More