ஐதரசன் வாகனங்கள்

Science & Technology

ஐதரசன் வாகனம் – பாகம் 2

சிவதாசன் ரொயோட்டா, BMW போன்ற பல வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மின் வாகனத் தயாரிப்பை உதறித் தள்ளிவிட்டு ஐதரசன் வாகனங்கள் தயாரிக்கப்போவதாக அறிவித்திருக்கின்றன என ஐதரசன் வாகனம்

Read More
Science & Technology

ஐதரசன் வாகனம் – பாகம் 1

சிவதாசன் சூழல் பாதிப்பைத் தவிர்ப்பதற்காக உலகம் எடுத்துவரும் தற்காப்பு நடவடிக்கைகளில் ஒன்று எரிபொருளைப் பாவித்து இயங்கும் அனைத்துத் தொழிநுட்பச் செயற்பாடுகளுக்கும் மாற்று வழிகளைக் காண்பது. அந்த வகையில்

Read More
Technology & ScienceWorld

பிரித்தானியாவின் முதல் ஹைட்றொஜின் வாகனம் அறிமுகம்

2030 முதல் பிரித்தானியாவில் பெற்றோல், டீசல் போன்ற எரிபொருட்களில் இயங்கும் வாகனங்கள் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாற்று வழிகளைக் கையாள்வதற்கு தொழிநுட்ப வல்லுனர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள். மின்கலங்களில் இயங்கும் வாகனங்களே

Read More
Science & Technology

ஐதரசன் மூலம் இயங்கும் எரிகல வாகனத் தொழில்நுட்பத்தில் சீனா வெற்றி பெறுமா?

சிவதாசன் தண்ணீரில் ஓடும் வாகனங்கள் பற்றி மிகநீண்ட காலமாகப் பலர் பேசிக்கொண்டும் எழுதிக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள், ஆனால் வர்த்தகரீதியில் இத் தொழில்நுட்பம் இன்னும் சாத்தியமான ஒன்றாக உருவாகவில்லை. இருப்பினும்,

Read More