எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி

Entertainmentமாயமான்

திரை விமர்சனம்: RRR

மாயமான் இந்த வார எனது திரைப்பட அனுமதியின் (quota) மூன்று மணித்தியாலங்களை விழுங்கிய எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலியின் பிரமாண்டமான ‘சேர்க்கஸ்’ படம் RRR பல வழிகளிலும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடியது. எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி

Read More