எல்லே குணவன்ச தேரர்

NewsSri Lanka

“இந்தியாவுடனான இரகசிய ஒப்பந்தத்தை வெளிப்படுத்துங்கள்” எல்லே குணவன்ச தேரர்

இலங்கை – இந்திய கடன் ஒப்பந்தங்களை முறியடிக்கும் முயற்சியா? இலங்கையின் வட-கிழக்குப் பிரதேசங்களின் வளங்களைப் பணத்துக்காக இன்னுமொரு நாடு கொள்ளையடித்துக்கொண்டு போவதற்கு இப்படியான சதிமுயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு தான்

Read More