எலியந்த வைட்

NewsSri Lanka

‘அரண்மனை மருத்துவர்’ எலியந்த வைட் கோவிட் தொற்றினால் மரணம்!

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் ‘அரணமனை வைத்தியராகக்’ கடமையாற்றியவரும், இலங்கையில் கோவிட் தொற்றிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாக்க விசேட மருந்தொன்றைக் கண்டுபிடித்தவரென உலகப் புகழ் பெற்றவருமான எலியந்த வைட் கோவிட்

Read More
NewsSatire | கடி-காரம்Sri Lanka

கோவிட்டைத் துரத்திய ராஜ மருத்துவர் எலியந்த வைட்டை இப்போது கோவிட் துரத்துகிறது?

விசேட செய்தியாளர் ‘கிசு கிசு’ கிருஷ்ணானந்தா இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் பெயர் போன ராஜ மருத்துவர் எலியந்த வைட்டைத் தெரியாதவர் இருக்க முடியாது. இருப்பினும் அப்படி இருப்பவர்களுக்காக ஒரு

Read More