எம்.வி.எக்ஸ்பிரெஸ்

News & AnalysisSri Lanka

கரையொதுங்கும் இறந்த ஆமைகளின் படங்கள் இணையத்தில் எடுக்கப்பட்டவை – மீன்பிடி அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா

எம்.வி.எக்ஸ்பிரெஸ் கப்பல் அமிழ்ந்த சம்பவத்தின் பின்னர் கரையொதுங்குவதாகக் காட்டப்படும் ஆமைகளின் படங்கள் இணையத்திலிருந்து எடுக்கப்பாடவை என மீன்பிடி அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார். எம்.வி.எக்ஸ்பிரெஸ் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து

Read More