‘என்ரெபிறைஸ் சிறீலங்கா’| 2000 பேர் கடனுக்கு விண்ணப்பித்தனர்

யாழ் முற்றவெளியில் நடைபெற்ற கண்காட்சியைப் பார்வையிட வந்தவர்களில் 2000 பேர், தொழில் முயற்சிகளை ஆரம்பிப்பதற்காக அரச வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட குறைந்த வட்டியிலாலான கடன்களுக்கு விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர். கண்காட்சியில் சுமார் 3 இலட்சம் மக்கள் பங்குபற்றியதாக

Read more

‘என்ரெபிறைஸ் சிறீலங்கா’ – தொழிற்துறைப் பொருட்காட்சி

செப்டம்பர் 01, 2019: ‘என்ரெபிறைஸ் சிறீலங்கா’ எனப்படும் பொருட்காட்சி இலங்கைத் தீவு முழுவதும் தொழிற்துறைக் கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பதற்காகவும் அதேவேளை அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை நாடு முழுவதிலுமுள்ள மக்களுக்கு நேரடியாக எடுத்துச் செல்வதற்காகவும் அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும்

Read more