எஜ்ஜி உமாமஹேஷ்

IndiaLIFE

தனது மரண அறிவித்தலைத் தானே எழுதிவிட்டு இறந்துபோன உமாமஹேஷ்

‘Recycled teenager’, ‘retired rat race runner’ எனப் பல பெயர்களால் தன்னை அழைத்துக்கொள்ளும் சென்னை வாசியான எஜ்ஜி கே. உமாமகேஷ் மரணமடைவதற்கு முதல் தனது மரண

Read More