‘இயல்பு வாழ்வை வாழ என்னை விட்டுவிடுங்கள்’ – தமிழ் ஊடகவியலாளர் அரசாங்கத்துக்குக் கடிதம்

கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த தமிழ் ஊடகவியலாளரும், யாழ் பல்கலைக் கழக மாணவருமான பி. சுஜீவன் அவர்களுக்கு கடந்த ஜூன் மாதத்திலிருந்து பயங்கரவாத விசாரணைப் பிரிவு தொடர்ந்தும் தொந்தரவு கொடுத்து வருகிறது. கிளீநொச்சியிலுள்ள அவரது குடும்பத்தினரிடம் அடிக்கடி

Read more