இலங்கை: விரைவில் தேர்தல்கள்?

பொதுஜன பெரமுனவின் அனுராதபுரம் சவாலை ஏற்றது எதிர்க்கட்சி சிறீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சியால் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டு அனுராதபுரத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அக்கட்சி விடுத்த சவாலைத் தாம் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும், எந்தவித தேர்தலையும் எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதாகவும் சமாகி

Read more