சனத்தொகை: 2023 இல் சீனாவை மீறப் போகும் இந்தியா

இந்தியாவின் இந்த வருட சனத்தொகை 1.4 பில்லியன். இது தொடருமானால் அடுத்த வருடத்தில் (2023) அது சீனாவின் சனத்தொகையையும் மீறி உலகின் அதி சனத்தொகை கூடிய நாடாகப் பிரகடனப்படுத்தப்படும் என நேற்று (ஜூலை 11)

Read more