உலக அரசியல்

HumourLIFE

சிரிக்க, சிந்திக்க | அரசியல் (பிழைப்பு) என்றால் என்ன?

மாயமான் இது வட்சப்பில் வந்த ஒரு விடயத்தின் மொழிபெயர்ப்பு; சுவாரஸ்யமானது; இதில் வரும் பாத்திரம் எத்தனையோ இன, மத, தேசிய அடையாளங்களில் புகுந்து வந்திருக்கலாம். அவற்றில் இதுவுமொன்று.

Read More