உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு

NewsSri LankaTamil History

ஜனவரி 10 | நான்காவது உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டுப் படுகொலை நினைவு நாள்

தமிழர்களை ஆயுதப் போராட்டத்துக்குத் தூண்டிய நான்காவது உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடட்டுப் படுகொலைகள் நடைபெற்று இந்த ஜனவரி 10 (2022), 48 வருடங்கள் முடிகின்றன. 9 தமிழர்களைப் பலியெடுத்த

Read More