உயில்

Uncategorized

உயில் பத்திரத்தின் சாட்சிகளாக தொலைக் காணொளி மூலம் சம்மதம் தெரிவிக்கலாம் – இங்கிலாந்தில் சட்டம்

ஜூலை 25, 2020: கோவிட்-19 நோய்த்தொற்றுக் காரணமாக இறுதி உயிலில் கையெழுத்திடுவது சாத்தியமற்றதாகையால் Zoom அல்லது Facebook live போன்ற காணொளிகளின் மூலம் சாட்சிகள் உயில் வழங்குபவரின்

Read More