உண்மை தேடும் பொறிமுறை: சுமந்திரன், ஹக்கீமிடையே முரண்பாடு

இறுதிப் போரின்போது நடைபெற்ற இனவொழிப்பு மற்றும் மனித உரிமை மீறல்களை விசாரித்து உண்மையைக் கண்டறியும் பொறிமுறையொன்றை உருவாக்கும் விடயத்தில் தமிழ்-முஸ்லிம் கட்சிகளிடையே கருத்து முரண்பாடு இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. ஐ.நா. மற்றும் சர்வதேச அழுத்தங்களைச் சமாளிக்க

Read more