உடற்பருமன்

Health

உடற்பருமன், நீரிழிவைக் கட்டுபடுத்தும் எளிய மருந்து நீரே தான் – கொலொராடோ பலகலைக்கழக விஞ்ஞானிகள்

நீரை அருந்துவதால் நீரிழிவு, உடற்பருமன் மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்களைத் (metabolic syndrome) தவிர்க்க, தடுக்க முடியுமென கொலொறாடோ பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகளின் குழுவொன்று நிரூபித்துள்ளது. மிகுவேல் லனாஸ்பா

Read More