ஈ-ஸ்கூட்டர்

NewsUS & Canada

வாடகை ஈ-ஸ்கூட்டர்கள் | விரைவில் ரொறோண்டோ வீதிகளில்..

ஈ-ஸ்கூட்டர் வாடகைக்குப் பெற்றுக்கொள்ளும் பரீட்சார்த்தமான திட்டமொன்று வருகின்ற மாதம் ரொறோண்டோ வாசிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்ப்டவுள்ளது. உலகம் முழுவதிலும், இதர நகரங்களில் ஏற்கெனவே பிரபலமாகியுள்ள இத் திட்டம் முதலில் ரொறோண்டோவின்

Read More