ஈ.பி.டி.பி.

News & AnalysisSri Lanka

யாழ்ப்பாணத்தில் ஈ.பி.டி.பி. மகளிர் அணியால் தாக்கப்பட்ட சிறுவன் தற்கொலை

https://www.youtube.com/watch?v=iQ_IWmRCnBY இரண்டு புறாக்களினால் ஏற்பட்ட பரிதாபம்! எச்சரிக்கை! காணொளி மனதைப் புண்படுத்தலாம் யாழ்ப்பாணத்தில் கண்ணபுரம் என்னுமிடத்தில் புறா வளர்க்கும் இரண்டு அயலவர்களிடையே ஏற்பட்ட உரசல் காரணமாக ஒரு

Read More