வேப்பிங் |ஈ-புகைத்தல் மூலம் சுவாசப்பை பழுதடைதல்

Dr.S.Raguraj, MD இது தனியே மேரிலாண்ட் மாகாணத்துக்குரிய பிரச்சினை மட்டுமல்ல அமெரிக்காவின் பல மாகாணங்களும் எதிர்கொள்ளும் புதிய பிரச்சினை என்பது பின்னர் தெரியவந்தது. அமெரிக்காவிலுள்ள…

Continue Reading வேப்பிங் |ஈ-புகைத்தல் மூலம் சுவாசப்பை பழுதடைதல்

ஈ-சிகரட் சுவாசப்பை நோய்களுக்குக் காரணமாகலாம்!

  • Post published:August 20, 2019
  • Post category:HEALTH

அமெரிக்க பொது சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை! 14 மாநிலங்களில், ஈ-சிகரட்டுடன் தொடர்புடையதெனக் கருதப்படும் சுவாசப்பை சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் பற்றி முறைப்பாடு செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க…

Continue Reading ஈ-சிகரட் சுவாசப்பை நோய்களுக்குக் காரணமாகலாம்!