வேப்பிங் |ஈ-புகைத்தல் மூலம் சுவாசப்பை பழுதடைதல்

Dr.S.Raguraj, MD இது தனியே மேரிலாண்ட் மாகாணத்துக்குரிய பிரச்சினை மட்டுமல்ல அமெரிக்காவின் பல மாகாணங்களும் எதிர்கொள்ளும் புதிய…

Continue Reading வேப்பிங் |ஈ-புகைத்தல் மூலம் சுவாசப்பை பழுதடைதல்

ஈ-சிகரட் சுவாசப்பை நோய்களுக்குக் காரணமாகலாம்!

  • Post Category:HEALTH

அமெரிக்க பொது சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை! 14 மாநிலங்களில், ஈ-சிகரட்டுடன் தொடர்புடையதெனக் கருதப்படும் சுவாசப்பை சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்…

Continue Reading ஈ-சிகரட் சுவாசப்பை நோய்களுக்குக் காரணமாகலாம்!