இளவரசி

CultureLIFE

மெக்சிக்கோ: குலங்கள் தழைக்க முதலையைத் திருமணம் செய்த நகர முதல்வர்!

230 வருடங்களாகத் தொடரும் சடங்கு இரு குலங்களிடையே இருந்த நெடுநாட் பகை நீங்கி உறவு மலர்ந்ததைக் கொண்டாடும் முகமாக தென் மெக்சிக்கோ நகர முதல்வரொருவர் முதலையொன்றைத் திருமணம்

Read More