பிரித்தானிய மகாராணியின் கணவர், எடின்பரோ கோமகன் இளவரசர் ஃபிலிப் காலமானார்

பிரித்தானிய மகாராணியின் கணவர் எடின்பரோ கோமகன், இளவரசர் பிலிப் நேற்று (வெள்ளி 09) காலமானார் என பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அறிவித்துள்ளது. பிரித்தானிய முடியின் வரலாற்றில் மிக நீண்டகால ஆட்சியில் இருப்பவர் எனக் கருதப்படும் (69

Read more