இளவரசர் சார்ள்ஸ்

World

கட்டாரிலிருந்து சூட்கேஸில் காசு கடத்திய இளவரசர் சார்ள்ஸ் – கிண்டியெடுக்கும் பிரித்தானிய ஊடகங்கள்

பிரித்தானிய இளவரசர் சார்ள்ஸ் தனது ‘வேல்ஸ் அறக்கட்டளை நிதியத்துக்கென’ முன்னாள் கட்டார் ராஜ குடும்பத்தினரிடமிருந்து சட்டவிரோதமாக காசைப் பெற்றிருந்தார் என பிரித்தானிய ஊடகங்கள் அம்பலப்படுத்தியுள்ளன. ‘வேல்ஸ் இளவரசர்

Read More
HealthWorld

இளவரசர் சார்ள்ஸ் வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானார்

பிரித்தானிய முடிக்குரிய இளவரசர் சார்ள்ஸ் கொறோணாவைரஸ் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளார் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 71 வயதுடைய இளவரசர் சார்ள்ஸ் ஆரம்ப நோயறிகுறிகளைக் காட்டி வருவதாகவும், அதற்கப்பால் அவர் ஆரோக்கியமாக

Read More