இளவரசர் சார்ள்ஸ் வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானார்

பிரித்தானிய முடிக்குரிய இளவரசர் சார்ள்ஸ் கொறோணாவைரஸ் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளார் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 71 வயதுடைய இளவரசர் சார்ள்ஸ் ஆரம்ப நோயறிகுறிகளைக் காட்டி வருவதாகவும், அதற்கப்பால் அவர் ஆரோக்கியமாக

Read more
>/center>