இல்மனைட்

Sri Lanka

சீனாவுக்கு கனிம மண் ஏற்றுமதி

சீனாவுக்கு 60,000 தொன் கனிம மண் (இல்மனைட்) ஏற்றுமதி செய்வதற்கு தயாராவதாக லங்கா கனிம மணல் கூட்டுத்தாபனம் அறிவித்துள்ளது. இதற்காக் இரண்டு கப்பல்கள் விரைவில் திருகோணமலைத் துறைமுகத்தை

Read More