இலங்கை முப்படைகள்

News & AnalysisSri Lanka

இலங்கை | முப்படைகள் உசார் நிலையில், நீடிக்கும் மர்மம்?

இலங்கை | முப்படைகள் உசார் நிலையில், நீடிக்கும் மர்மம்? மாயமான் நாடு தழுவிய ரீதியில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்குமாறு முப்படைகளுக்கும் கட்டளை பிறப்பிக்கும் உத்தரவு ஒன்று ,

Read More