இலங்கை மின்சார சபை

News & AnalysisSri Lanka

இலங்கை | மின்சாரக் கட்டணமும் அதிகரிக்கலாம்? – இவ்வருடம், ஊழியர்களுக்கு 25% சம்பள உயர்வு கொடுக்க அமைச்சரவை இணக்கம்!

தொடர்ந்து, மூன்று வருடங்களுக்கு வருடாந்தம் 12% உயர்வு! இப் பெருந்தொற்றின் பிடியிலிருந்து நாடு விடுபடாமலிருக்கும்போது, கடனில் மூழ்கிக்கொண்டிருக்கும் இலங்கை மின்சாரசபை தனது ஊழியர்களுக்கு கொழுத்த சம்பள உயர்வைக்

Read More