இலங்கை | பிரதான எதிர்க்கட்சி தனியான பாராளுமன்ற அமர்வு!

பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் காரணமாம் டிசம்பர் 3 அன்று நடைபெற்ற பாராளுமன்ற அமர்வின்போது எதிர்க்கட்சி பா.உ. மனுஷா நாணயக்காரவிற்கும் ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்களுக்குமிடையே ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக பிரதான எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயக மக்கள் சக்தி உறுப்பினர்கள்

Read more