இலங்கை பாராளுமன்ற கலாட்டா

NewsSri Lanka

இலங்கை | பிரதான எதிர்க்கட்சி தனியான பாராளுமன்ற அமர்வு!

பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் காரணமாம் டிசம்பர் 3 அன்று நடைபெற்ற பாராளுமன்ற அமர்வின்போது எதிர்க்கட்சி பா.உ. மனுஷா நாணயக்காரவிற்கும் ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்களுக்குமிடையே ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக பிரதான

Read More