இலங்கை அமைச்சரவை

News & AnalysisSri Lanka

இலங்கை | அமைச்சரவையில் பாரிய மாற்றங்கள்

இலங்கை அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவையில் ஜநாதிபதி ராஜபக்ச பாரிய மாற்றங்களைச் செய்யவுள்ளதாக அறியப்படுகிறது. வெளிவிவகாரம், சுகாதாரம், கல்வி, சுற்றுலா, ஊடகம் ஆகிய அமைச்சுகள் இவற்றில் முக்கியமானவையாகும். இதுவரை கிடைத்த

Read More