இலங்கையில் பெற்றொல் தீ விபத்துகள்

NewsSri Lanka

இலங்கை: வீடுகளில் பெற்றோல் வைத்திருப்பதால் விபத்துக்கள் அதிகரிப்பு

ஜனவரியிலிருந்து எரி விபத்து மரணங்கள் 20% த்தினால் அதிகரித்திருக்கிறது இலங்கையின் பெற்றோல் தட்டுப்பாடு காரணமாக வீடுகளில் சிறிய கலங்களில் மக்கள் பெற்றோலைச் சேமித்து வைத்திருப்பதும் இதனால் தீ

Read More