இலங்கையில் சீனர்கள்

News & AnalysisSri Lanka

சீன நிறுவனம் கிளிநொச்சி கடலேரியில் கடலட்டை வளர்ப்பு

விசாரணைகள் ஆரம்பம் சீன நிறுவனமொன்று கிளிநொச்சி கடலேரியில் கடலட்டை வளர்க்கும் பண்ணையொன்றை இயக்கி வருவது தற்போது தெரியவந்துள்ளது. இதற்கான அனுமதியை யார் வழங்கினார்கள்? இந் நிறுவனத்துக்கான பதிவை

Read More