இலங்கைக்கான கனடிய தூதுவர்

Sri Lanka

இலங்கை | தேசிய மொழிகள் சமத்துவ முன்னெடுப்புத் திட்டத்திற்கு (NLEAP) கனடா உதவி

இனங்களுக்கிடையேயான நல்லிணக்கமே நோக்கம் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ முன்னெடுப்புத் திட்டம் (National Languages Equality Advancement Project (NLEAP)) எந்ற பெயரில் போருக்குப் பின்னான இன நல்லிணக்க

Read More