இரத்த அழுத்தம்

Healthகேள்வி-பதில்

இரத்த அழுத்த அளவீடு | இரண்டு இலக்கங்களும் எதை வெளிப்படுத்துகின்றன?

கேள்வி பதில் மருத்துவரிடம் போகும்போது அவர் எமது கைகளில் அமுக்கமானியை (இரத்த அழுத்தக் கருவியைச்) சுற்றி இரத்த அழுத்தத்தைப் பரிசோதிக்கிறார். உங்கள் மருத்துவர் வாயைத் திறப்பவராக இருந்தால்

Read More