டென்மார்க், நோர்வே, ஐஸ்லாந்து அஸ்ட்ராசெனிக்கா தடுப்பு மருந்தை நிறுத்தின – இரத்தக் கட்டிகளை உருவாக்குகிறதாம்!

அஸ்ட் ராசெனிக்கா தடுப்பூசி இரத்தம் கட்டியாதலுக்குக் காரணமாகிறதா? – இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்கிறது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் டென்மார்க், நோர்வே, ஐஸ்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் சுகாதார சேவை நிர்வாகங்கள் அஸ்ட்ராசெனிக்கா கோவிட் தடுப்பு மருந்து வழங்குவதைத்

Read more