இயற்கை

LIFE

தன்னைக் ‘கொன்றவரைப்’ பழிவாங்கிய மான்!

அமெரிக்காவில், ஆர்க்கன்சாஸ் மாநிலத்திலுள்ள ஒசார்க் மலைப்பிரதேசத்தில் வேட்டைக்காரர் ஒருவரால் கொல்லப்பட்டதாகக் கருதப்படும் மான் ஒன்று அவரைக் குத்திக் கொன்றதாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. 66 வயதுள்ள தோமஸ் அலெகக்சாண்டர்

Read More