இயற்கை உரம்

NewsSri Lanka

இலங்கை மீது தடைகளை விதிக்குமாறு சீன உர நிறுவனம் சீன அரசுக்கு வலியுறுத்து

ஆப்பிழுத்த நிலையில் இலங்கை? ‘சீவின் பயோரெக்’ எனும் சீன நிறுவனத்திடமிருந்து இறக்குமதி செய்திருந்த இயற்கை உரத்தில் மண்ணுக்குக் கெடுதல் விளைவிக்கும் நுண்ணுயிர்கள் இருப்பதாகக் கூறி இலங்கை அரசு

Read More