இந்தி எதிர்ப்பு

India

‘நான் ஒரு இந்தியன், இந்தி பேசமாட்டேன்’ | இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம் 2.0

பிரபலங்கள் களத்தில் குதிக்கிறார்கள் ‘நான் ஒரு இந்தியன், இந்தி பேசமாட்டேன்’ என்ற வாசகங்களைத் தாங்கிய ரீ-சேர்ட்டுகளுடன் நடிகர்கள், அரசியல்வாதிகள் என்று பல பிரபலங்கள் களத்தில் குதித்திருக்கும் ‘இந்தி

Read More