மலையகத் தமிழர்களுக்கு 1,000 வீடுகளை இந்தியா கையளித்தது

தைப்பொங்கல் தினத்தை முன்னிட்டி, இலங்கையிலுள்ள மலையகத்தில் வாழும் இந்திய வம்சாவளி மக்களுக்கு 1,000 வீடுகளை வழங்கி இந்தியா கொண்டாடியிருக்கிறது. வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் மலையக மக்களுக்கு 60,000 வீடுகளை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் இந்தியா

Read more