இந்திய பட்டதாரி

India

‘படிக்காத மேதைகள்’ – இந்திய பட்டதாரிகளுக்கு உலகெங்கும் நேரும் அவமானம்

‘படிக்காத மேதைகள்’ – இந்திய பட்டதாரிகளுக்கு உலகெங்கும் நேரும் அவமானம் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சென்று படிக்காமலேயே பட்டங்களைப் பெற்று உலகெங்கும் சென்று பணிபுரியும் அதிர்ஷ்டம் பலருக்குக் கிடைத்திருக்கிறது. பலர்

Read More