இந்திய இழுவைப் படகுகள்

NewsSri Lanka

முற்றிவரும் வடமாகாண மீனவர் விவகாரம்: அமைச்சர் தேவாநந்தாவுடன் மீனவர் வாய்த் தர்க்கம்

இந்தியப் படகுகளைப் பிடித்து வடமாகாண மீனவர்களுக்கு கொடுக்கும்படி அமைச்சர் உத்தரவு அத்துமீறி இலங்கைக் கடற்பரப்புக்குள் வரும் இந்திய படகுகளைப் பிடித்து வைக்கும்படி இலங்கை மீன்பிடி அமைச்சர் டக்ளஸ்

Read More