இந்தியன் 2

EntertainmentIndiaNews & Analysis

இந்தியன் 2 | லைகா, சங்கர் பிணக்கைப் பேசித் தீர்த்துக்கொள்ளும்படி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

இந்தியன் 2 | லைகா, சங்கர் பிணக்கைப் பேசித் தீர்த்துக்கொள்ளும்படி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ‘இந்தியன் 2’ படத்தை முடித்துக் கொடுக்காமல் இயக்குனர் சங்கர் வேறு படங்களை இயக்குவதை

Read More