இத்தாலி

Columnsசிவதாசன்

இத்தாலியின் பாசிச நகர்வு – யாரிந்த மெலோனி?

சிவதாசன் இத்தாலியில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் ‘பிரதர்ஸ் ஒஃப் இத்தாலி’ (Brothers of Italy) என்ற தீவிர வலதுசாரிக்கட்சி ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. அதன் தலைவி கியோஜியா

Read More