இண்டர்போல்

NewsSri Lanka

உயிர்த்த ஞாயிறு விசாரணைகளுக்கு இண்டர்போல் உதவி!

28 August 2019 உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்து, 50,000 வெளிநாட்டு போராளிகளின் பெயர்கள் உட்பட்ட என்ணற்ற தனது தரவுக் களஞ்சியங்களின் database) பாவனைக்கான அனுமதியை

Read More