இணையப் பொருளாதார்ம்

Economy

கிளர்ந்தெளும் தென்கிழக்காசியாவின் இணையப் பொருளாதாரம்

கூகிள் மற்றும் சிங்கப்பூர் முதலீட்டு நிறுவனமான ரெமாசெக் (Temasek), பெய்ன்அண்ட் கோ (Bain & Co) ஆகியவற்றின் அறிக்கையின்படி, இணையம் தென்னாசிய பிராந்தியத்தின் பொருளாதாரத்தை அதி வேகமாக

Read More