6 மாத – இடைக்கால அரசொன்றுக்கு தேசிய மக்கள் சக்தி தயார் – அனுரகுமார

இடைக்கால அரசின் பிரதமராக வர சஜித் பிரேமதாசவும் தயார் தற்போது நிலவும் ஆபத்தான் சூழ்நிலைக்கு விரைவில் முடிவைக் கொண்டுவருவதுடன் ஆட்சியை ஸ்திரப்படுத்த்ம் பொருட்டு 6 மாதகால இடைக்கால அரசொன்றை ஏற்படுத்துவதற்கு தேசிய மக்கள் சக்தி

Read more