ஆமிர் கான்

EntertainmentIndiaNews & AnalysisSports

பொலிவூட் நடிகர் ஆமிர் கான் – விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சதுரங்கப் போட்டி

கோவிட் நிதிக்காக, ‘செக்மேற் கோவிட்’ என்ற பெயரில், செஸ்.காம் ஒழுங்கு செய்கிறது. ‘கிராண்ட் மாஸ்டர்’ விஸ்வநாதனுடன் பல பிரபலங்கள் விளையாடவுள்ளனர் பிரபல பொலிவூட் நடிகரும், சமூக சேவைகள்

Read More