சிவ நடனம்

அசை சிவதாசன் சமீபத்தில் முகநூல் நண்பர் ஒருவர் ‘தான் நடராஜர் சிலையை விருந்தினர் அறையில் வைப்பேனே தவிர படிப்பறையில் அல்ல’ என்றொரு குறிப்பை எழுதியிருந்தார். தொழுகை அறை பற்றி எதுவும் குறிப்பிடவில்லை என்பது அவரைத்

Read more